Makaleler

 Tercih Danışmanlığı

1)Tercih Danışmanlığı yapacak kişinin , Tercih Kılavuzu, Sınav sistemi, Meslekler ve Üniversiteler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekmektedir. Günümüzde maalesef birçok öğrenci, hatalı tercih hizmeti yüzünden ya açıkta kalmakta , yada istedikleri bölümlere gidememektedirler.

 2)Tercih hizmeti verilecek öğrencinin tanınması çok önemlidir. Bunlar ;

  • İlgi ve Yeteneklerinin tespit edilmesi,
  • Sosyo – ekonomik düzeyinin tespit edilmesi,
  • Varolan değerlerinin bilinmesi,
  • Beklentilerinin öğrenilmesi,

3)Tercih danışmanı, bu bilgiler ışığında öğrenciyi , bölümler ve üniversiteler hakkında bilgilendirmeli , öğrencinin kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırmalıdır.

4)Öğrenciye farklı alternatifler gösterilmeli , istediği yerlerin avantaj ve dezavantajları izah edilmeli ama asla öğrenci zorunlu bir yönlendirmeye maruz bırakılmamalıdır.

5)Tercih Formunu doldurma sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir. Öğrencinin tercih formu asla görevli kişi tarafından doldurulmamalı ve form üzerinde işaretleme, düzeltme vb. işlemler yapılmamalıdır.

6)Tercih danışmanı tarafından hazırlanmış bir format üzerinde öğrencinin tercihleri şekillendirilmeli, son hali verildikten sonra öğrenci formu bizzat kendisi doldurmalı ve sonrasında bilgilerin kontrolünü yine tercih danışmanına yaptırmalıdır.

7)Tercihleri şekillendirirken , üniversite ve bölümlerin özel koşulları kılavuzdan dikkatlice incelenmeli , gerekli koşulları öğrenci taşıyor ve kabul ediyorsa tercih listesi oluşturulmalıdır. Örn: Bazı üniversitelerin ücretli eğitim verdiği ( vakıf üniversiteleri ) , yada bazı bölümlerin sadece kız yada sadece erkek öğrenci aldığı gibi özel koşullar öğrenciye anlatılmalıdır.

8)Tercihler sıralanırken dikkat edilmesi gereken kriterler bulunmaktadır. Bunlar ;

  • Puan Türü                    ( MF-1, MF-2, MF-3 , MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 ve DİL )
  • Yüzdelik Dilim ve Puan   ( Öğrencinin başarı sıralaması ile Girmek istediği bölümün dilimi )
  • İstek sırası                   ( Öncelikli istediği bölümler , daha sonra bunların kendi arasındaki teknik sıralaması )
  • Şehir ve Üniversite Seçimi

 

9)Bu sene sınavın gerek yapısı gerekse standart puan katsayıları değiştirilmiştir. Daha önce böyle bir sınavın emsali olmadığı için tercihlerde dilim ve puan mukayesesi yapmak oldukça güç olacaktır. Bu anlamda çok iyi bir ölçme değerlendirme yorumu yapabilmek önem arz etmektedir. Öğrencilerin puanlarını ve haklarını zayi etmeyecek şekilde geniş bir tercih listesi oluşturmak ( % Dilim aralığını geniş tutmak ) akıllıca olacaktır.       

10) Son olarak Tercih Danışmanlığı ; vicdani sorumluluğu ağır , profesyonelce yapılması gereken ciddi bir hizmettir. Öğrencinin bir senelik emeği , bir saatlik tercih hizmetinde zayi edilmemelidir.